გაწევრიანება

 

მონაცემები კონფიდენციალურია და აქ ქვეყნდება. მონაცემები გადმოიგზავნება მხოლოდ პარტიის ფოსტაზე  tetrebigeorgia@gmail.com

პარტიაში გაწევრიანების ბლანკი